Kinh nghiệm du học

Kinh nghiệm “vàng” khi du học Hàn Quốc

Kinh nghiệm “vàng” khi du học Hàn Quốc

Hồi mới sang Hàn Quốc, Chung đã bị stress bởi chỉ có thể hiểu nổi 60% bài giảng trên lớp, trong khi xung quanh các sinh viên người Hàn phát biểu ầm ầm. Đã thế sinh viên Hàn lại rất chăm chỉ, họ học và làm mọi việc đều nhanh.

Đọc thêm...