Công chức Hà Tĩnh làm việc từ 7h sau đợt nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Mời quý vị và các bạn lích chuột vào đường linh sau đây: https://baohatinh.vn/lao-dong-viec-lam/cong-chuc-ha-tinh-lam-viec-tu-7h-sau-dot-nghi-gio-to-hung-vuong/170978.htm